вивіз сміття київ

Вивіз сміття київ

Українці ще не звикли зберігати гроші на картці і частіше використовують готівку як при розрахунках в Україні, так і за кордоном. Особливо часто потреба перевозу великих сум виникає з сусідами, такими як Росія, Білорусь, Молдова, Польща. Однак з легкістю перетнути кордон України з валізою грошей не вийде. Які обмеження застосовуються при ввезенні та вивезенні валютних цінностей, а також що загрожує мандрівникам, які порушили норму закону.

Скільки готівкової валюти можна перевезти через кордон України, прописано в інструкції НБУ. Згідно з цим нормативним документом, дозволяється вільно ввозити в країну і вивозити за межі території України суму, еквівалентну 10 тис. євро. Перерахунок гривні в євро відбуватиметься за курсом НБУ, встановленим на момент перетину кордону. Для інших валют застосовується крос-курс міжбанку.

Якщо сума готівкових перевищує 10 тис. євро, її доведеться декларувати, заповнивши митну декларацію. При цьому необхідно надати документ про зняття з рахунку банку або іншої фінансової установи суми, яка перевищує ліміт. Така виписка по рахунку дійсна протягом 30 днів.

Для нерезидентів, які хочуть ввезти в Україну понад 10 тис. євро, досить тільки їх задекларувати. Виписка по рахунку не потрібна. Строгі обмеження при вивезенні більше 10 тис. євро застосовуються до нерезидентів. Готівкові також доведеться задекларувати, причому сума, яку іноземець вивозить з України, не повинна бути більше суми, яка була задекларована при в'їзді в країну.

На вимогу митника нерезидент повинен надати декларацію, яка заповнювалася при в'їзді. Зазначимо, що при декларуванні коштів на митниці ніяких зборів сплачувати не потрібно.

Альтернативою готівці є банківська карта. Перетинаючи кордон з дебетової або кредитною карткою, обмежень по сумі на рахунку немає.

Скільки готівки може провезти через кордон України резидент

Понад 10 тис. євро

Письмово задекларувати, надати документ про зняття суми, яка перевищує 10 тис. євро. Письмово задекларувати, надати документ про зняття суми, яка перевищує 10 тис. євро.

Скільки готівки може провезти через кордон України нерезидент

Понад 10 тис. євро

Письмова декларація Письмова декларація; вивозиться сума не повинна перевищувати обсяг готівки, письмово задекларований цією особою митному органу при ввезенні в Україну.

Також існують обмеження при перетині кордону з банківськими металами. Ввезти і вивезти з країни можна півкілограма банківського золота, срібла або платини. Правда, метали повинні бути задекларовані при будь-якому вазі на повну суму.

Щоб ввезти на територію України більш ніж півкілограма дорогоцінних злитків або монет, необхідно отримати індивідуальну ліцензію Нацбанку. А вивозити більше ніж 500 м. банківських металів забороняється.

"Згідно 471 статті Митного кодексу, у разі порушення даних норм застосовуються серйозні штрафні санкції. Так, якщо мандрівник без декларації перевіз суму, що перевищує лім�Дивитися відео про вивіз сміття київ

Острів скарбів чи Острів Cміття (Труханів острів, м. Київ)

Перетин митного кордону, незалежно від цілі, завжди пов’язаний з наявністю готівкових коштів, які слугують як засіб платежу за надані послуги, придбані товари по той бік кордону.

Фізичні особи чи представники юридичних осіб повинні дотримуватись цілого ряду правил, переміщуючись митний кордон. Дані правила, які становлять систему правових норм та стосуються переміщення готівкових валютних цінностей та банківських металів утворюють правові процедури переміщення валютних цінностей та банківських металів через митний кордон. Знання даних правових процедур важливе для ефективного та оперативного проведення митного контролю.

Таким чином, поняття “переміщення через митний кордон” характеризується такими ознаками:

1) наявністю фактично здійснених вольових дій фізичних та юридичних осіб, спрямованих на досягнення кінцевого, конкретного результату із ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзиту через територію України товарів, транспортних засобів та інших предметів;

2) здійсненням вказаних дій у правовому режимі ввезення товарів, транспортних засобів та інших предметів на митну територію України, або їхнім вивезенням з митної території України, або транзитом через митну територію України;

3) наявністю певних засобів та способів, завдяки яким здійснюються перелічені вище дії;

4) здійснення зазначених дій щодо товарів, транспортних засобів та інших предметів, які підлягають пропуску через митний кордон України;

5) фактичним перетином митного кордону України товарами, транспортними засобами та іншими предметами.

Відповідно до частини третьої статті 197 Митного кодексу України обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватися Національним банком України. Порядок вивезення за межі України готівки визначено главою 2 Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148, Тобто, вивезення готівки, увезеної громадянином-нерезидентом декілька разів, Інструкцією не передбачено. Статтею 12 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” /зі змінами/ (далі – Декрет) встановлено, що: валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю; органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій.

Згідно з пунктом 2 ст. 2 Декрету до валютних операцій, зокрема, відносяться операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Державні органи, які здійснюють валютний контроль, зазначені в статті 13 Декрету. До цих органів належить і Держмитслужба України – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Ці правила визначені Інструкцією про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008 р. за № 148 (далі – Інструкція).

Інструкція встановлює  для  резидентів  і  нерезидентів порядок переміщення (увезення,  вивезення,  пересилання) готівки і банківських металів  через  митний  кордон  України. Вимоги, цим документом не  поширюються  на  порядок  увезення  в  Україну  та вивезення  за  межі  України   готівки   і   банківських   металів уповноваженими банками.

Інструкція дає визначення поняттям, які використовуються під час проведення данного дослідження , а саме:

– готівка – це готівкова валюта України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки;

Вимоги щодо обсягу валюти, яка може переміщуватися через митний кордон України фізичними та юридичними особами (резидентами та нерезидентами), форми її декларування, необхідність отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України стосуються:

1) вивезення за межі України готівкової валюти фізичними та юридичними особами;

2) увезення в Україну готівкової валюти фізичними та юридичними особами;

3) пересилання валюти за межі України.

Відповідно до вище згаданої Інструкції, фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро без письмового декларування митному органу. Фізична особа незалежно від віку  має  право  вивозити  за межі  України  і  ввозити  в  Україну  готівку і банківські метали відповідно до норм.

Для вимог цієї Інструкції перерахунок сум готівки в євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком, або за курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют на день перетинання митного кордону України або на день пересилання готівки. В тому випадку, якщо сума ввезеної чи вивезеної готівки перевищує в еквіваленті 10 000 євро, фізичні особи зобов’язані дотримуватись письмової форми митного декларування повному обсязі.

Митна декларація  є  підставою  для  вивезення  (увезення) зазначеної  у  ній  готівки  і  банківських  металів  і здійснення операцій за дорученням резидента або нерезидента  протягом  одного року з часу оформлення декларації. Фізична  особа,  юридична особа несуть відповідальність за недекларування готівки і  банківських  металів,  що  переміщуються через митний кордон України, відповідно до законодавства України.

Тобто фізична  особа  має право ввозити в Україну та вивозити за межі України  готівку  в  сумі,  що  не  перевищує  в  еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу.

Фізична особа - резидент має право ввозити  в  Україну  та вивозити   за   межі  України  готівку  в  сумі,  що  перевищує  в еквіваленті 10 000 євро,  за умови письмового декларування митному органу   в   повному   �Картинки про вивіз сміття київ з Google, BingВивезення валюти 

* - За курсом НБУ на день перетину кордону

** - Строк дії таких документів 30 календарних днів, починаючи з дня видачі

Пересилання готівки Дозволяється пересилати в Україну та за межі України готівку в міжнародних поштових відправленнях і в міжнародних експрес-відправленнях з оголошеною цінністю фізичним особам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро.

Міжнародні поштові відправлення та міжнародні експрес-відправлення, у які вкладена готівка в сумі, що перевищує встановлені цією Інструкцією норми, отримувачам не видаються, а повертаються відправникам.

Переміщення банківських металів

Громадяни мають право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет за умови їх письмового декларування в повному обсязі.

Переміщення цінних паперів

Фізичні особи мають право вивозити (пересилати) за межі України цінні папери на умовах письмового декларування та за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів. Не потребують отримання цієї ліцензії операції з вивезення (пересилання) за межі України фізичною особою виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією.

Фізичні особи мають право ввозити (пересилати) в Україну цінні папери, виражені в іноземній валюті, на умовахLeave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed